Όλες Ανίχνευση

Αισθητήρες ανίχνευσης παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για σχεδόν όλους τους τομείς του βιομηχανικού αυτοματισμού, όπως θέση και ταχύτητα, ψηφιακά και αναλογικά σήματα, ρεύματα, ποσοστά ροής, θερμοκρασίες, διαδρομές και γωνία.

Στη γκάμα αισθητήρων ανίχνευσης περιλαμβάνονται:

Φωτοκύτταρα (Γενικής Χρήσης (Διαχύσεως, Ανακλάσεως, Πομπού-Δέκτη), Laser, Ειδικών Εφαρμογών)
Διακόπτες Προσέγγισης (Επαγωγικοί, Χωρητικοί)
Αισθητήρες Υπερήχων
Φωτοκουρτίνες
Συστήματα Τεχνητής Όρασης
Ανιχνευτές Οχημάτων
Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας

Υποκατηγορίες - Ανίχνευση