ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρεία NOVA SYSTEMS έχει έδρα στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και προσφέρει συστήματα τεχνολογίας ως καινοτόμες τεχνικές λύσεις σε κατασκευαστές μηχανημάτων (μηχανήματα αρτοζαχαροπλαστικής, συσκευασίας κλπ.) και σε μονάδες παραγωγής (πτηνοτροφεία, βιοτεχνίες τροφίμων κλπ.).

Για κάθε προσφερόμενο σύστημα τεχνολογίας, οι τεχνικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν μελέτη, προμήθεια, ρύθμιση/ προγραμματισμό και τεχνική υποστήριξη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πώληση.

Οι κατηγορίες προϊόντων περιλαμβάνουν μια μεγάλη γκάμα συστημάτων, όπως ψηφιακοί ελεγκτές θερμοκρασίας, προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές, ρυθμιστές στροφών κινητήρων κλπ.

Παράλληλα, παρέχονται εξειδικευμένες λύσεις για τον απαραίτητο ποιοτικό έλεγχο σε εργαστήρια, τρόφιμα , θερμοκήπια και σε λοιπούς κλάδους του πρωτογενή τομέα , με συστήματα μέτρησης – καταγραφής και όργανα ακριβείας, όπως καταγραφικά θερμοκρασίας και υγρασίας, ζυγοί αναλυτικοί, εργαστηριακοί κλίβανοι κλπ.

Σε κάθε περίπτωση, τα προσφερόμενα συστήματα διαθέτουν πιστοποίηση , εγγύηση ορθής λειτουργίας και απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές για την κάλυψη απαιτητικών βιομηχανικών και εργαστηριακών εφαρμογών.

Στόχος της εταιρείας είναι η μακρόχρονη επαγγελματική συνεργασία, στα πλαίσια παροχής τεχνικών συστημάτων υψηλών προδιαγραφών τόσο στον τομέα των βιομηχανικών αυτοματισμών (μηχανήματα, μονάδες παραγωγής) όσο και στον τομέα συστημάτων μέτρησης και εργαστηριακών εξοπλισμών (ποιοτικός έλεγχος, όργανα μέτρησης και καταγραφής υψηλής ακρίβειας).