ΟΞΥΓΟΝΟΜΕΤΡΟ ΦΟΡΗΤΟ

Οξυγονόμετρο φορητό Οικονομική λύση για μέτρηση του διαλυτού οξυγόνου στο νερό, Κατάλληλο για επαγγελματική (ενυδρεία, ιχθυοκαλλιέργειες κλπ) και εκπαιδευτική χρήση. Εύρος 0,0-19,9 ppm, ακρίβεια μέτρησης 1,5%, Calibration

Περιγραφή

  • Εύρος: 0,0 – 19,9 ppm.
  • Ανάλυση: 0,1 ppm.
  • Ακρίβεια: ± 1.5% της πλήρους κλίμακας.
  • Βαθμονόμηση: Χειρωνακτική σε 1 ή 2 σημεία (calibration)
  • Αυτόματη Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας στο Έυρος 0 – 30°C.
  • Τύπος Μπαταρίας: 1 x 9V.
  • Διάρκεια Ζωής Μπαταρίας: 300 hours.
  • Περιβάλλον: 0 – 50°C / 95% Σ.Υ. (Μέγιστο)
  • Διαστάσεις : 80 x 145 x 35 mm

Απαιτείται ΔΙΑΛΥΜΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ

Σχετικό Αρχείο: κάντε κλικ εδώ