ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ IBUTTON ΜΕΓΙΣΤΟ 125 oC

  • Χωρητικότητα 8.192 μετρήσεων
  • Water resistant
  • 10 χρόνια διάρκεια ζωής της μπαταρίας

Περιγραφή

  • Θερμοκρασία από 0 οC έως 125οC, ακρίβεια μέτρησης ±0,5 οC.
  • Χωρητικότητα 8.192 μετρήσεων
  • Water resistant
  • Κατασκευή από μη μαγνητικό μεταλλικό κράμα
  • 10 χρόνια διάρκεια ζωής της μπαταρίας
  • Διαστάσεις Ø17,4 mm x 5,9 mm