ΜΟΝΑΔΑ PLC EPLC96

Μονάδα PLC EPLC96 Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής

Μονάδα PLC με ενσωματωμένη οθόνη χειρισμού για βιομηχανική χρήση

Περιγραφή

Τύπος: EPLC-96

Κωδικός: EPLC-96.0.00.0.5/B0.V3/0.0.0.0

Περιγραφή: Μονάδα PLC με ενσωματωμένη οθόνη χειρισμού για βιομηχανική χρήση

– Προγραμματίζεται με το Λογισμικό CodeSys

-PLC + HMI σε μία μονάδα

-Καταγραφή δεδομένων μέσω μνήμης USB και λογισμικού στο PC,

-Επικοινωνία δικτύων με Ethernet,

-Σειριακή επικοινωνία RS-232 ή RS-485,

-ModBus RTU πρωτόκολλο επικοινωνίας,

-Δικτύωση ανάμεσα σε πολλαπλές συσκευές με επιλογή Master/Slave,

-Επικάλυψη πρόσοψης προσαρμοσμένη σχεδίαση, κουμπιά και θέα οθόνη,

-Διαστάσεις 96 x 96 x 96 mm

-Στήριξη σε πίνακα

-Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εφαρμογές με επιλογή μονάδων εισόδου/εξόδου στην ίδια συσκευή

-Επιλογή 6 εισόδων και 7 εξόδων για την προσαρμογή της συσκευής στις τεχνικές απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής

-Δυνατότητα Απομακρυσμένου Προγραμματισμού μέσω Ethernet

-Επικοινωνία με εξωτερικές συσκευές HMI

– Πιστοποιητικά: GOST-R, CE

Σχετικό Αρχείο: κάντε κλικ εδώ