Αρχική σελίδα
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Λύσεις με καινοτομία για βιομηχανικές εφαρμογές σε κατασκευαστές μηχανημάτων, σε μονάδες παραγωγής , σε εφαρμοστές συστημάτων και σε δημόσιους οργανισμούς

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
& ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Μεγάλη γκάμα συστημάτων για τη μέτρηση και καταγραφή φυσικών διεργασιών, για τον ποιοτικό έλεγχο σε μονάδες παραγωγής και εργαστήρια σε ιδιωτικό και δημόσιο φορέα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ& ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ως ενέργεια από ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές θεωρείται η αιολική, ηλιακή, αεροθερμική, γεωθερμική, υδροθερμική και ενέργεια των ωκεανών, υδροηλεκτρική, από βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής ταφής αέρια, από αέρια μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και από βιοαέρια.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  • Πάνω από 60 βιομηχανικοί αυτοματισμοί
  • Πάνω από 50 συστήματα μέτρησης καταγραφής
  • Περίπου 45 είδη ολοκληρωμένων λύσεων για εσάς

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: 6984030014 – Email: [email protected]